Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png


Pilehøj, Vestermarie

Paa Pilegaard i Vestermarie var der en Høj, Pihlhøj, som en af Ejerne sløjfede. Kort efter døde den ene af Sønnerne. Det var de underjordiske, der hævnede sig, fordi deres Hjem var blevet ødelagt.


A.F.V. Seier: Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934.