Arkæologi Vester Herred  

sagnband_722.png

Klinten, Vestermarie

Hans Jørgensens Svigermor hed som ung Pige Mine Lind. En Aften fulgtes hun og en anden ung Pige ad fra en af Klintegaardene i Vestermarie, hvor de havde været til Fest.

Da de kom sønden Klinten, saa de nordpaa nedenfor Klintebakken en trelænget Gaard, hvor der ellers ikke var nogen Gaard. Oppe paa Klinten saa de 6-7 smaa Mennesker, som løb og legede med et Faar. De havde graat Tøj paa og røde Huer. Uden at tænke over det eller selv ville det kom de til at gaa saadan, at de kom ind i Gaarden. Lige efter dem kom en Vogn med fire Personer kørende; deraf kendte de den ene Mand.
Inden de vidste af det, var de kommet ind i Stuen, hvor der var dækket et flot Bord med megen god Mad. Der var mange smaa Mennesker i Stuen, og de gæstbød dem til at spise.
Ved Ildstedet stod en 18-aarig Pige, som de kendte. Hun var forsvundet for nogle Aar siden, og man troede, hun var druknet. Førend de fik begyndt at spise, sagde hun til dem:

-          Spis ikke her, for saa kommer I aldrig herfra. Saadan er det gaaet mig.

Da hun havde sagt det, blev de på en mystisk Maade sat ud i Gaarden, og saa forsvandt det hele.
De fandt ned til den rigtige Vej, men da de kom hjem, blev Mine syg og maatte holde sengen i lang Tid efter.


A.F.V. Seier: Bornholmske Folkeminder. Rønne 1934.

image-1 image-1 image-1