Overvejelser

over sammenhænge, modsætninger, gåder og gensidige belysninger. Mellem fund og fortællinger.

Vejene til den viden vi deler ud, vil blive beskrevet. Måderne hvorpå vi skaber den viden.

Hvilke indsigter ligger i fortællingerne om de underjordiske og fundene under jorden?

Og deres tilsyneladende forbundethed?

Send dit bidrag! Klik Os og Kontakt os.

"Det er mærkeligt, at man næsten overalt, hvor der er bortslæbt Bautastene,

dog har ladet én Bautasten blive stående".  J.A. Jørgensen