underjordiske.dk  har som mål at formidle viden om vores fælles kulturarv, som den er indskrevet i landskab og sagn, farve oplevelsen af fortidsminderne i landskabet og øge respekten for det kulturelle landskab.

 Bornholms landskaber er rige på fortidsminder og bornholmske folkeminder rige på sagn, som er bundet til steder i landskabet. Men de to sider af Bornholms kulturarv formidles ikke ofte sammen i dag. Og den viden, der findes indenfor arkæologien og folkemindevidenskaben, befrugter ikke hinanden videre. Set sammen vil de uddybe oplevelsen af landskabets kulturarv.

 Fortidsminderne ligger gerne i det åbne land, der på Bornholm, som i resten af Danmark, er svært tilgængeligt. Fortidsminderne er ofte døren til oplevelser af og i det åbne land. De fungerer som både magneter og adgangsveje. Og sagnene  er folks fortællinger om minderne.

 Landskabet besidder dybere dimensioner end blot nytteværdi for produktion. Det rummer også historien og forfædrene og mødrene. Men indsigt i historien og forfædrene i landskabet er ikke længere så udbredt. Landskabets historiske og kulturelle værdier forsvinder.

underjordiske.dk  vil sætte arkæologiens viden om gravpladser, gravhøje og bautasten i forhold til folkemindevidenskabens viden om underjordiske, bjergfolk eller højfolk, som beboede og værnede om fortidsminderne.

underjordiske.dk  vil genfortælle stedbundne historier om de underjordiske. For folkeminder er bundet til steder i landskabet. De er ikke som eventyr, ”der var engang”. Folkemindet fortæller om mennesker og steder, lige nu. Eller den gang Hans Marker gik hjem under krigen. Det samme gør den materielle kulturarv. Den ligger i eller på jorden og fortæller, først fundet, om mennesker, steder og tider.. Vi fornemmer, at de to, folkemindet og den materielle kulturarv, er bundet til hinanden på flere måder. Arkæolog og amtmand Emil Vedel demonstrerede een, da han i sin søgen efter en oldtids gravplads spurgte en nærboende bonde, hvor de underjordiske huserede værst. Og lige dér lå den, gravpladsen fra oldtiden. En anden er den beskyttelse af fortidsminderne, som frygten for de underjordiske har afstedkommet.

underjordiske.dk  vil fortælle de arkæologiske fortællinger, der knytter sig til stederne, hvor historierne om de underjordiske finder sted.

Bornholms museum  vil med underjordiske.dk bære en særlig bornholmsk kulturarv ind i det 21. århundrede. Fortællinger om bjergfolk har været fortalt overalt i landet, og i andre lande; men dette folk har i de underjordiske fået en hel egen identitet. Som bornholmere i århundreder har fortalt ind i deres ø's historie og deres egne sjæle.

 Det er vores håb at underjordiske.dk udover at skabe og formidle viden, vil bidrage til igen at skabe respekt for det kulturelle landskab. Måske denne respekt, sammen med fredninger, kan overtage de underjordiskes rolle som værnere af fortidsminderne.