Sagn Nørre Herred  

arkband_722.png
 

Trægårdshøj, Klemensker

Sb.89

Sløifet Høi eller Røse om hvilken intet vides.


Sb.176

Matr. Nr. 15g. F. på jorden en halv guldberlok  C. 7767 og en hel guldberlok C. 7769. I nærheden ødelagt brandplet.


J.A. Jørgensen. Sognebeskrivelse, Klemensker. Rønne 1882.

 

-0-


På toppen af en markant sandbakke fandtes flere brandpletter, flest  på sydsiden vendt mod vådområderne nedenfor bakken. Fund af enkelte grave men stærkt sønderdelte skår antyder datering fra tidlig jernalder.

Gravpladsen synes ødelagt mod vest, men vil kunne afgrænses mod nord-øst og syd. Der er tilsyneladende tale om en lille velafgrænset plads. Den vil med maskinkraft telativt let kunne undersøges i sin ”helhed” c. 10 x 10 m. En nærmere opmåling af brandpletterne bør under alle omstændigheder foretages da de allerede er stærkt nedpløjede og vil være helt vækpløjede om 2-3 år.


Museumssag 795. Bornholms Museum 1980.