Arkæologi Nørre Herred  

sagnband_722.png

Torpebakkerne, Klemensker

En Mand, der boede i Olsker og hed Ole Kofod, fortalte, at han som Barn vogtede paa Torpebakkerne ved Torpegaard. Hen i Skumringen saa han de underjordiske komme ridende paa smaa Heste, og de red hen paa Bakkerne, mens deres Bidsler raslede, og gav sig der til at holde Militærøvelser paa samme Sted, som Bornholmerne plejede at holde Visitation om Efteraaret med deres forskjellige Hold af Væbning. De havde Befalingsmænd, der begyndte at holde Øvelser og kommandere. Han rejste sig op for at se paa det, men saa kastede de Søvne paa ham, fordi de ikke ville have ham til at se det, og da han vaagnede, var alt forsvundet.


Evald Tang Kristensen: Danske Sagn,  130. København 1928.