Arkæologi Nørre Herred  

sagnband_722.png


Hoglebjerg, Klemensker

 En aften efter solnedgang red nogle drenge ud for at lede efter løsgående heste. Det var i den tid, da folk lod kreaturerne gå vårløst (hvor de lystede), som det hedder på bornholmsk. Da drengene kom til Haglebjærgsbakkerne, red de derop for at se sig om. Her traf de en mand, som de ikke kjendte, han spurgte, hvor de agtede sig hen.

-          Vi er ude at lede efter smådjævle, svarede de muntert.

Med et forekom det dem, at hele höjen stod i lys lue, hvorover de blev ikke lidet forfærdede og sögte at komme derfra, hvilket dog ikke lykkedes dem för næste morgen, thi hvordan de end vendte og drejede sig, var de bestandig på höjen, dog gjorde ilden dem ingen skade. Den ukjendte så de ikke mere til. For fremtiden vogtede de sig meget omhyggelig for disse slemme bakker.


Chr. Weiss i
Evald Tang Kristensen: Danske Sagn,  555. København 1892.

storhogle.JPG